Firemný blog‎ > ‎

Tvorba windows aplikácií na mieru

uverejnené 15. 11. 2014, 0:14 používateľom Lukas Kisza   [ aktualizované 20. 4. 2015, 4:04 ]
Programovanie v C#
V súčasnosti existuje široká ponuka už existujúcich aplikácií, ktorým môžete prispôsobiť procesy vo Vašej firme.
Nikedy lepšie, inokedy horšie. Výhodou aplikácie na mieru je, že presne zodpovedá Vami navrhovanému procesu - prispôsobí sa samotná aplikácia a nie proces.
Môžete si teda presne definovať každú akciu, sled akcií, finálny vstup alebo výstup.
V niektorých prípadoch, je možné urobiť automatizovanú nadstavbu už existujúceho programu, inokedy ho treba celý vytvoriť. Špeciálnym typom môže byť aj keď potrebujete len jednu triviálnu funkcionalitu, no musíte si kôli tomu zakúpiť celý software.
Ponúkame doprogramovanie funkcionality ako aj vytvorenie celého riešenia v .Net, C#, Visual basic, Python, Java...

Využite naše bohaté skúsenosti s vývojom aplikácií a optimalizujte svoje procesy