Bomb Jack


Informácie o hre

Cieľ hry: Zozbieraj čo najviac nonusov. Hra sa spúšta kliknutím myši. Ovládanie šipkami a medzerou
Rok realizácie: 2008
Orientačná cena: 200 EUR

Cena neobsahuje design