Explodujúce gule


Informácie o hre

Cieľ hry: Triafať rovnaké farby k sebe
Rok realizácie: 2005
Orientačná cena: 150 EUR

Cena neobsahuje design