Had


Informácie o hre

Cieľ hry: Zozbierať čo najviac čísel
Rok realizácie: 2001
Orientačná cena: 100 EUR

Cena neobsahuje design