Space invaders


Informácie o hre

Cieľ hry: Zostreliť útočiace lietadlové lode
Rok realizácie: 2001
Orientačná cena: nepredajné